หลักสูตร Branding ต้อง BrandKU

Branding Academy For Top Executives – หลักสูตรเดียวสำหรับผู้นำเหนือผู้นำ ที่จะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นแบรนด์ที่ครองใจมวลชน เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่แข็งแกร่งให้กับองค์กรของคุณ

รู้ลึก จากผู้มีประสบการณ์สร้างแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

รู้จริง จากสุดยอดกูรูการสร้างแบรนด์ในแต่ละเรื่อง

รู้ทัน จากกรณีศึกษาที่สดใหม่

รู้ผ่านประสบการณ์ตนเอง จากกิจกรรมที่หลักสูตรจัดเตรียมให้ทุกท่าน

สมัครเรียนรุ่นที่ 5

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล
ดร.ศิริกุล เลากัยกุล
คุณธนเดช กุลปิติวัน
คุณธนเดช กุลปิติวัน
คุณแดน ศรมณี
คุณแดน ศรมณี
คุณดลชัย บุญยะรัตเวช
คุณดลชัย บุญยะรัตเวช
คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร
คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร
ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์
ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์

BrandKU Activities Gallery

Spain Trip

BrandKU CSR Trip @ Bang Saen

BrandKU visit GEMS PAVILION

Korea Trip

ข้อมูลการสมัครรุ่นที่ 5
สมัคร BrandKU#5