สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตร BrandKU ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผู้ประสานงานหลักสูตร : 062-426-4145 (ปอ)

E-mail : brandku.info@gmail.com
Line : @brandku